Border kolie

Elsie Ťapka

Rodokmen v databázi BCCCZ